Dokumenty            
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja


Správy o činnosti IPC
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 31.12.2017 do 30.06.2018
Sumárne informácie o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od zriadenia do 30.06.2018
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020

Metodický pokyn CKO č. 25 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier


Zmluvy o partnerstve pre projekt po roku 2018:

Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
   Dodatok č.1
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
   Dodatok č.1
Žilinský samosprávny kraj
Mesto Banská Bystrica
Košický samosprávny kraj
   Dodatok č. 1


Zmluvy o partnerstve pre pilotný projekt do roku 2018:

Košický samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Nitriansky samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Prešovský samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Trenčiansky samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Trnavský samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Žilinský samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Mesto Banská Bystrica

Žiadosť o NFP na Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1  
Žiadosť o NFP na Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2

Zmluvy o poskytnutí NFP

Projekty na roky 2019 až 2021:

Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu projektu: Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier

Projekty na roky 2016 až 2018:

Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu projektu: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1

Dodatok č. 1       Dodatok č. 2      Dodatok č. 3

Zmluva o poskytnutí NFPVytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2

Dodatok č. 1

 
 

Skočiť na hlavné menu