Výzvy podľa oblasti záujmu


Oblasti záujmu predstavujú vyhľadávanie v rámci plánovaných a aj vyhlásených výziev na základe tzv. kľúčových slov.
 
Kľúčové slová predstavujú slová, slovné spojenia a pojmy, ktoré jednoduchým a popisným spôsobom žiadateľom o finančné prostriedky približujú zameranie výzvy. Napríklad slová ako "zatepľovanie", "kanalizácia", "budovanie kanalizácie", "rekonštrukcia strechy" a pod.
 
Vyhlasovatelia výziev majú možnosť v ITMS2014+ každú výzvu "oheslovať" kľúčovými slovami.
 
ITMS2014+ na základe zhody vyhľadávaného reťazca a kľúčových slov uvedených na výzvach používateľovi ponúkne relevantné operačné programy a relevantné plánované a vyhlásené výzvy. Týmto spôsobom žiadateľ o finančný príspevok vie jednoduchšie identifikovať vhodné operačné programy a výzvy, ktoré by sa mali zhodovať s jeho plánovanými aktivitami.
 
Tu si môžete pozrieť výzvy podľa oblasti záujmu pomocou aplikácie ITMS2014+.  Prostredníctvom tejto aplikácie môžu subjekty žiadať o finančné prostriedky z eurofondov v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Aplikácia ITMS2014+ zároveň slúži na projektové riadenie a monitorovanie podporených projektov.
 

 


Skočiť na hlavné menu