Dokumenty            
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja


Správy o činnosti IPC
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 31.12.2017 do 30.06.2018


Metodický pokyn CKO č. 25 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier
 
Zmluvy o partnerstve:
Košický samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Nitriansky samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Prešovský samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Trenčiansky samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Trnavský samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Žilinský samosprávny kraj
            Dodatok č. 1
Mesto Banská Bystrica

Žiadosť o NFP na Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1  
Žiadosť o NFP na Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2

Zmluvy o poskytnutí NFP
Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu projektu: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1
Dodatok č. 1
Zmluva o poskytnutí NFP: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2
 

Skočiť na hlavné menu